گالری تصاویر

بازسازی دندان های قدامی با روکش تمام سرامیکی 3
تعویض کامپوزیت و انجام لمینت سرامیکی 2
لمینیت سرامیکی 4 دندان قدامی
کراونهای زیر کونیوم 2
درمان مشترک جراحی و پروتز دندان 5
درمان مشترک جراحی و پروتز دندان
جراحی و پروتز دندان 2
طراحی لبخند فوری بعد از کاشت ایمپلنت
ایمپلنت تمام فک بالا و پایین
لمینت ونیر
اصلاح-طرح-لبخند-با-لمینیت-سرامیکی2
بازسازی-دندان-های-قدامی-با-ایمپلنت-1
جراحی-کیست-داخل-فکی-بدون-بیهوشی
خارج-کردن-دندان-نهفته-1
درمان-ایمپلنت-پیشرفته-2
درمان-تیمی-جراحی-پروتز-2
روکش-تمام-سرامیکی-دندان-قدامی-2
روکش-و-لمینیت-سرامیکی-دندان-های-قدامی-2
روکش-های-دندان-قدامی-و-ایمپلنت
روکش-های-متکی-بر-ایمپلنت-2
طرح-لبخند-بروجرد-1
عکس-دکتر-گلاره-ابلاغیان
کامپوزیت-موقت-1
لمینیت-سرامیکی-دو-دندان-قدامی-فک-بالا
لمینیت-سرامیکی-شش-دندان-بالا-1
طراحی لبخند
بریج ایمپلنت فک پایین
ایمپلنت دندان های خلفی
اوردنچر
ایمپلنت
طرح لبخند
ایمپلنت دندان های قدامی
جراحی پروتز
کاشت ایمپلنت قدامی
آنله دندان خلفی
Call Now Button
Visit Us On TwitterVisit Us On Instagram