پروتز های دندانی

کاشت دندان

کاشت دندان کاشت دندان : از دست دادن یک دندان یا چند دندان ، می تواند از زیبایی لبخند فرد بکاهد. به همین دلیل افرادی که دندان خود را از دست می دهند به دنبال جایگزینی برای آن هستند. کاشت دندان یا ایمپلنت دندان ، بهترین روش برای جایگزینی دائمی دندان از دست رفته می […]

پروتز های متحرک

پروتز های متحرک پروتز های متحرک : هنگامی که فرد یک یا چند  دندان خود را از دست می دهد ، اولین مشکل شخص جوییدن غذا است . مهم ترین کاربرد دندان ها کمک به جوییدن غذاها است به همین دلیل حتی کمبود یک دندان می تواند عمل جوییدن را دشوار سازد . مشکل دیگری […]

پروتز های دندانی

پروتز های دندانی پروتز به معنی جایگزینی عضوی از بدن با مشابه مصنوعی آن می باشد بنابراین پروتز های دندانی ، جایگزین برای دندان های از دست رفته می باشند. پروتز های دندان انواع مختلفی دارند و در دو نوع ثابت و متحرک موجود می باشند. اگر به دلیل تصادف ، افزایش سن یا هر […]

Call Now Button
Visit Us On TwitterVisit Us On Instagram