آرشیو برچسب : متخصص پروتز های دندانی

پروتز های متحرک پروتز های متحرک : هنگامی که فرد یک یا چند  دندان خود را از دست می دهد ، اولین مشکل شخص جوییدن غذا است . مهم ترین کاربرد دندان ها کمک به جوییدن غذاها است به همین دلیل حتی کمبود یک دندان می تواند عمل جوییدن را دشوار سازد . مشکل دیگری […]

Call Now Button
Visit Us On TwitterVisit Us On Instagram